قوانین “سام تی ان”

 • قوانین و شرایط

دریافت خدمات  همکاره‌ای از طریق سامانه‌ی “سام تی ان”، منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه‌ی موارد مندرج در متن زیر است.

 • ماده1-تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

 • ۱-۱- گروه هلدینگ: گروه هلدینگ سامانه آموزش و خدمات مدیریتی تمدن نوین که نسبت به ارائه خدمات “سام تی ان” اقدام می‌کند.
 • ۱-۲- “سام تی ان”: مجموعه خدماتی که توسط گروه هلدینگ به منظور ارائه آموزش،  همکاره و خدمات مدیریتی کسب و کار به کاربران ارائه می‌شود.
 • ۱-۳- سامانه: نرم‌افزار برخط متعلق به گروه هلدینگ که به منظور استفاده از خدمات “سام تی ان” حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف‌های تجاری گروه هلدینگ اعطا می‌شود.
 • ۱-۵- قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین گروه هلدینگ و کاربر همکار یا طرف‌های تجاری گروه هلدینگ، جهت بهره‌برداری موقت از سامانه “سام تی ان”.
 • ۱-۶- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از دریافت یا ارائه کننده خدمات یا که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به سامانه متصل، یا به صورت حضوری یا تلفنی از خدمات “سام تی ان” بهره مند می شود.
 • ۱-۷- کاربران: هر عضوی که در “سام تی ان” ثبت نام می نماید، تحت عنوان کاربران یاد می‌شود.
 • ۱-۸- کاربر همکار: شخص حقیقی است که در سامانه “سام تی ان” برای ارائه خدمات آموزشی،  همکاره و یا خدمات مدیریتی و سازمانی در سامانه ثبت نام کرده است.
 • ۱-۹- کاربر  همکاره گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که در سامانه “سام تی ان” برای تماس و یا ارسال درخواست  همکاره تلفنی، آنلاین و حضوری ثبت‌‌نام کرده‌ است.
 • ۱-۱0- طرف تجاری: اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی ، حق بهره‌برداری موقت از سامانه وخدمات  همکاره را با نام تجاری خود یا مشترک با “سام تی ان” دارند.
 • ۱-۱1- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات “سام تی ان” در سامانه ایجاد کرده‌اند.
 • ۱-۱2- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات “سام تی ان” دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارتهای عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و قوانین حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.
 • ۱-۱3- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در “سام تی ان” قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات “سام تی ان” توسط گروه هلدینگ یا طرف‌های تجاری تولید، یا در اختیار گروه هلدینگ قرار داده می‌شود.
 • ۱-۱4- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد 
 • ماده ۲ – حساب کاربری
 • ۲-۱- کاربران با ثبت‌نام در سامانه “سام تی ان”، همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، می‌پذیرند که شرایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی‌اش پذیرفته‌اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از سامانه، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت و سامانه “سام تی ان” در دسترس است.
 • ۲-۲- برای استفاده از خدمات “سام تی ان” لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در سامانه بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن دارند و واجد اهلیت قانونی هستند می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در سامانه کنند. کاربر مذکور برای استفاده از خدمات باید شماره همراه خود را در سامانه “سام تی ان” ثبت کند.
 • ۲-۳- کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت‌نام در سامانه هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در سامانه قید شود.
 • ۲-۴- هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم‌افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از سامانه اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.
 • ۲-۵- کاربران می‌پذیرند کلیه اطلاعات درخواستی سامانه را مطابق با واقعیت، صحیح و به‌‌روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به‌ روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، گروه هلدینگ هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.
 • ۲-۶- کاربران متعهد می‌شوند که صرفا با شماره همراه متعلق به خود در سامانه ثبت‌نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذی‌نفع صاحب شماره همراه تماما مسئول بوده و گروه هلدینگ به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.
 • ۲-۷- هر شخص تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر  همکاره گیرنده یا کاربر  همکار داشته باشد. در صورتی که گروه هلدینگ اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب‌های کاربری مذکور اقدام کند.
 • ۲-۸- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در سامانه “سام تی ان” انجام می‌شود، به عهدۀ کاربران است. بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات سامانه استفاده می‌کنند، تماما متوجه کاربر صاحب‌حساب است. کاربر دارای حساب کاربری، دارای مسئولیت تضامنی در قبال اشخاص اعم از گروه هلدینگ، سایر کاربران و اشخاص ثالث هستند.
 • ۲-۹- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل شماره همراه ، نام و نام خانوادگی به عهدۀ کاربر  همکاره گیرنده و کاربر  همکار است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع گروه هلدینگ برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به گروه هلدینگ انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.
 • ۲-۱۰- کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره‌برداری از خدمات “سام تی ان” متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود. 
 • ۲-۱۱- در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایطی اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار گروه هلدینگ قرار ندهند، گروه هلدینگ می‌تواند حساب کاربری آن‌ها را مسدود و از ارائۀ خدمات به نامبردگان خودداری کند.
 • ۲-۱۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید گروه هلدینگ، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی گروه هلدینگ خواهد بود. در غیر این صورت گروه هلدینگ می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
 • ۲-۱۳- اطلاعات کاربری کلیه کاربران نزد کاربر گیرنده اطلاعات، محرمانه بوده و هیچ یک از کاربران حق ندارند اطلاعات مربوط به حساب طرف مقابل را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، عکس و غیره) ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.
 • ماده ۳ – استفاده از “سام تی ان”
 • ۳-1- با استفاده از خدمات “سام تی ان” ، کاربران می‌پذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.
 • ۳-2- کاربران حق ندارند در مورد فعالیت های غیرمجازی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، خدمت  همکاره اعم از حضوری، تلفنی و آنلاین دریافت کنند.
 • ۳-3- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات “سام تی ان” به صورتی که به “سام تی ان”، طرف تجاری و شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات “سام تی ان” در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع گروه هلدینگ اقدام کنند، گروه هلدینگ ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
 • ۳-4- کاربران می‌پذیرند که گروه هلدینگ ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات “سام تی ان” را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.
 • ۳-5- گروه هلدینگ یا طرف تجاری ممکن است کدهایی را به عنوان هدیه به کاربران ارائه کنند. با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار یا درصدی از هزینۀ خدمات کاسته و یا درصدی از هزینۀ خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در سامانه “سام تی ان” اضافه ‌می‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آن‌ها منوط به تشخیص و صلاحدید گروه هلدینگ یا طرف تجاری بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربران حق طرح هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 • ۳-6- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر گروه هلدینگ در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه گروه هلدینگ رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
 • ۳-7- کاربران می‌پذیرند اعتباری که در حساب کاربری خود دارند مستقل از روش کسب قانونی آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک یا وارد کردن کدهای تخفیفی که گروه هلدینگ در اختیار آنها قرار داده یا هر روش دیگری باشد) فقط برای استفاده از خدمات “سام تی ان” قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 • ۳-8- کاربران می‌پذیرند کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه  همکاره به آن‌ها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که گروه هلدینگ یا طرف تجاری برای ارائه این کدها هزینه‌ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای آن‌ها محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار بر اساس شرایط کد اختصاص داده شده، تغییر دهد یا در صورت لزوم آن‌ها را باطل کند. هم‌چنین در صورتی که گروه هلدینگ تشخیص دهد، اعمال این کد به علت خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است، می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آن به حساب کاربر افزوده شده را باطل یا حذف کند.
 • ۳-9- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از خدمات “سام تی ان” به عهدۀ کاربران است.
 • ۳-۱0- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در سامانه، از اطلاعات شخصی طرف مقابل اعم از شماره همراه نام و غیره که در نتیجۀ استفاده از خدمات “سام تی ان” کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با قوانین “سام تی ان” است. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول زمان استفاده از خدمات و سامانه “سام تی ان”، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، گروه هلدینگ و شخص ذینفع مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
 • ۳-۱1- با استفاده از خدمات “سام تی ان”، کاربران می‌پذیرند که در حین  همکاره، “سام تی ان” را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
 • ۳-۱2- کاربران متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (از جمله رعایت حجاب در  همکاره حضوری و آنلاین) در هنگام استفاده از “سام تی ان” هستند.
 • ۳-۱3- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌کنند که متن حریم خصوصی “سام تی ان” را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
 • ۳-۱4- کاربران می‌پذیرند که “سام تی ان” ارائه دهنده خدماتی است که ارتباط بین کاربران  همکاره گیرنده یا  همکار را جهت توافق بر انجام یک  همکاره فراهم می‌کند. در خدمات “سام تی ان” کاربر  همکار مختار است یک درخواست  همکاره را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر  همکاره گیرنده مختار است پس از ارسال درخواست  همکاره، مشخص شدن کاربر  همکار و قبل از آغاز  همکاره اقدام به لغو  همکاره کند. لذا هر  همکاره ای که کاربران  همکاره گیرنده با  همکار انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین کاربران  همکاره گیرنده و  همکار در نظر گرفته شود.
 • تبصره ۳- در صورت رد بی‌دلیل درخواست  همکاره توسط کاربر  همکار و یا لغو بی‌دلیل و به کرات  همکاره توسط کاربر  همکاره گیرنده، گروه هلدینگ می‌تواند نسبت به غیرفعال کردن حساب کاربری آنها به صورت موقت یا دائم اقدام کند.
 • ۳-۱5- خدمات “سام تی ان” ممکن است با مشارکت خدمات گروه هلدینگ‌ها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که گروه هلدینگ “سام تی ان” کنترلی روی آن‌ها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و “سام تی ان” مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این گروه هلدینگ‌ها ندارد.
 • ۳-۱6- از آنجایی که ممکن است شخص یا اشخاصی غیر از کاربر  همکاره گیرنده از حساب کاربری وی استفاده کنند یا  همکاره بگیرند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه متوجه کاربر  همکاره گیرنده است. هم‌چنین لازم به ذکر است که هرگونه مسئولیت قانونی استفاده‌کننده یا گیرنده  همکاره از حساب کاربری، نسبت به کاربر  همکار و گروه هلدینگ متوجه کاربر  همکاره گیرنده است و بدین ترتیب کاربر مذکور و  همکاره گیرندگان نسبت به گروه هلدینگ دارای مسئولیت تضامنی هستند.
 • ۳-17- کاربر  همکاره گیرنده متعهد می‌شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای انجام  همکاره اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست ارسال نکند. کاربر  همکار مکلف به لغو (امتناع از انجام) چنین  همکاره هایی است. در غیر این صورت، مسئولیت انجام  همکاره بر عهده کاربر  همکار و همچنین جبران خسارات وارده احتمالی بر عهده کاربر  همکاره گیرنده است.
 • ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت
 • ۴-1- کاربران می‌پذیرند هزینۀ ارائه خدمات از طرف گروه هلدینگ یا طرف تجاری مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن نمی‌توانند اعتراضی نسبت به هزینۀ اعلام شده داشته باشند. بدیهی است از آنجایی که کاربران مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی گروه هلدینگ یا طرف تجاری هستند، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌شوند. به همین منظور کاربران با قبول این شرایط و قوانین به گروه هلدینگ اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ گروه هلدینگ یا طرف تجاری را از محل اعتبار کاربری خود می‌دهند.
 • ۴-2- پرداخت هزینۀ کلیه خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط گروه هلدینگ مشخص می‌شود می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: “پرداخت از طریق درگاه پرداخت بانکی” سامانه آموزش و خدمات مدیریتی و “واریز هزینه به حساب یا کارت بانکی” تمدن نوین ( صرفت با هماهنگی قبلی با کارشناسان “سام تی ان”) امکان پذیر می باشند. روش‌های پرداخت محدود به موارد مذکور بوده است. هرگونه روش دیگری نظیر کارت به کارت، تهاتری و غیره مورد تایید گروه هلدینگ نیست و در این صورت گروه هلدینگ هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. 
 • ۴-3- کاربران می‌پذیرند هزینۀ های اعلام شده از سوی گروه هلدینگ، ممکن است بسته به شرایط انجام خدمات تغییرات اعلام شده در حین پروژه و یا عوامل دیگر متغیر باشد. رقم اعلام شده از سوی گروه هلدینگ بر اساس استانداردهای قیمت‌گذاری گروه هلدینگ تعیین شده است و در صورت پذیرش آن از سوی کاربران حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی درباره آن وجود نخواهد داشت.
 • ۴-4- هر گونه امضای قرارداد فقط از طریق سامانه “سام تی ان” امکان پذیر است. و قرارداد مستقیم  همکارین و کارشناسان سام تی ان با مشتریان بدون هماهنگی با مدیریت سام تی ان ممنون و قابل پیگیری است.
 • ماده ۵ – مسئولیت “سام تی ان”
 • ۵-۱- گروه هلدینگ با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ، واحد رسیدگی به شکایات و فرایند میانجیگری، تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هرگونه اختلاف احتمالی بین آنها در زمان استفاده از خدمات “سام تی ان” به کار می‌گیرند. 
 • ۵-۲-  گروه هلدینگ با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران در انتهای  همکاره تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
 • ۵-۳- گروه هلدینگ برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری توسط دستگاه‌های کاربران تلاش می‌کنند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
 • ۵-۴- اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد گروه هلدینگ محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و هم‌چنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، گروه هلدینگ مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق سامانه امکان‌پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی، ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست، مگر به حکم قانون.
 • ۵-۵- چنان‌چه هر یک از کاربران “سام تی ان” در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس و واحد رسیدگی به شکایات “سام تی ان” مطرح کنند. گروه هلدینگ یا طرف تجاری پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات به‌عمل خواهد آورد.
 • ۵-۶- همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره نحوه و شرایط ارائه خدمات “سام تی ان” و استفاده از نرم‌افزار‌های ارائه‌دهنده خدمات توسط گروه هلدینگ در سامانه قرار داده شده است. اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آن‌ کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات “سام تی ان” آشنا شوند. همچنین همکاران گروه هلدینگ در مرکز تماس پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال کاربران هستند.
 • ۵-7- “سام تی ان” صرفا ارائه‌دهنده خدمت معرفی کارشناسان به مشتریان می باشد و تضمین کیفیت خدمات ارائه شده و محتوای و همچنین سود و زیان احتمالی ناشی از خدمات ارائه شده (طبق عرف و قوانین جمهوری اسلامی ایران) با ارائه کننده خدمات است.
 • ماده ۶ – مسئولیت کاربران
 • ۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام استفاده از خدمات سامانه “سام تی ان”) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و گروه هلدینگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهند داشت. گروه هلدینگ . می‌توانند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.
 • ۶-۲- هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های گروه هلدینگ شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. گروه هلدینگ این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
 • ۶-3- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر عهدۀ کاربران است.
 • ۶-4- کاربران در صورت مواجهه با نقض هر کدام از تعهدات کارشناسان و یا نقض قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) بدون مداخله مستقیم، از انجام هر اقدامی بر اساس صلاحدید شخصی پرهیز کنند. 
 • ماده7- تکالیف، حقوق و تعهدات کاربر  همکار
 • 7-1-کلیه مسئولیت محتوایی که در اختیار کارشناسان و همکاران قرار می گیرد به عهده وی است و سام تی ان در دعاوی بین کاربر و همکاران دخیل نمی‌شود.
 •  7-2-به‌موجب قرارداد حاضرکاربر  همکار تضمین می‌کند که از اهلیت لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است.
 • 7-3- کارشناس متعهد می‌شود درصورتی‌که موضوع ارجاع شده در حیطه فعالیت و اطلاعات وی نیست، به سام تی ان اطلاع دهد.
 • 7-4- همکار به سؤالات حوزه تخصصی خود که در سامانه‌های “سام تی ان” توسط کاربران پرسیده می‌شود به‌صورت حداکثری پاسخ دهد.
 • 7-5- همکار متعهد می‌شود اطلاعات معرفی خودش را مطابق الگوی ارسال‌شده از سمت “سام تی ان” تکمیل و ارسال نماید.
 •  7-6- همکار موظف است به‌تمامی قرارداهای منعقد شده و سفارشات تائید شده در سام تی ان حداکثر تا 24 ساعت پاسخ مقتضی (اعم از رد یا قبول درخواست) دهد در غیر این صورت پنل کاربری وی به مدت یک هفته به حالت تعلیق تغییر حالت می‌دهد و از اولویت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغات حذف می‌گردد.
 • 7-7- به ‌موجب قرارداد حاضر  همکار مسئول تطابق محتوای ارائه‌شده به کاربر با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوز های لازم خواهد بود و در صورت نقض هر یک از قوانین در محتوای ارائه‌شده،  همکار مسئول خواهد بود.
 • 7-8- همکار اظهار داشته و می‌پذیرد که کلیه اطلاعات کاربران محرمانه بوده و متعلق به “سام تی ان” است و نباید هیچ‌گونه اطلاعات از “سام تی ان” با کاربران در مدت قرارداد یا پس‌ از آن افشا کند و نمی‌تواند آن‌ها را در هیچ زمانی ابزار کسب‌وکار دیگری قرارداد.
 • 7-9- همکار تضمین می‌کند که جهت اجرای موضوع قرارداد و تعهدات خود از توانایی و تبحر کافی و لازم برخوردار است.
 • 7-10- همکار حق واگذاری کاربر جهت اخذ  همکاره به هر نحوی( تغییر شماره تماس، تغییر آدرس و …) به غیر را ندارد.
 • ماده ۸ – موارد فنی
 • ۸-۱- کاربران حق ندارند هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم‌افزار “سام تی ان” شامل دیکامپایل Decompile، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند، .
 • ۸-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌هایFraming یا Mirroring و روش‌های دیگر، نسخۀ دیگری از خدمات “سام تی ان” را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار “سام تی ان” یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 • ۸-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.
 • ۸-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از سامانه “سام تی ان”، یا سامانه‌های مرتبط با “سام تی ان” انجام دهند.
 • ماده ۹ – محتوای تولید شده توسط کاربران

گروه هلدینگ یا طرف تجاری ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهند که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل، شبکه‌های اجتماعی و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آن‌ها در خدمات‌ مرتبط به “سام تی ان” ، کاربران این حق را به گروه هلدینگ یا طرف تجاری می‌دهند که اطلاعاتی را که از حالت محرمانه خارج شده است، منتشر کنند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کنند.

 • ماده ۱۰ – قطع خدمات

درصورتی که گروه هلدینگ به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران اعم از  همکار یا  مشتری یا مهمان می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات “سام تی ان” خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، گروه هلدینگ حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات “سام تی ان” دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

 • ماده ۱۱ – توافق از راه دور
 • ۱۱-۱- کاربران توافق می‌کنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های مربوط به گروه هلدینگ یا طرف تجاری، از طریق سامانه “سام تی ان” به‌عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 • ۱۱-۲- حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت‌های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ کاربران غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۳- کاربران می‌پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف گروه هلدینگ یا طرف تجاری به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۴- کاربران با عضویت در “سام تی ان” و استفاده از آن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.
 • ۱۱-۵- کلیه رویه‌های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه‌های مرتبط ارائه‌شده توسط گروه هلدینگ جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق سامانه، مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و  تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است.
 • ۱۱-۶- با توجه به انعقاد قرارداد حاضر به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی، کاربران موافقت خود را نسبت به تعیین اقامتگاه گروه هلدینگ، به عنوان محل انعقاد قرارداد، اعلام میکند.
 • ماده ۱2 – تصدیقات قراردادی

کاربر  همکار در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات گروه هلدینگ به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به گروه هلدینگ و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، گروه هلدینگ محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد گروه هلدینگ بلامانع می‌باشد .

 • ماده13-فورس ماژور

فورس ماژور عبارت است از وقوع هرگونه حادثه خارجی غیر قابل‌ کنترل و غیر قابل دفع و غیر قابل‌ پیش‌ بینی که مستند به عمل هیچ‌ یک از طرفین قرارداد نباشد ازجمله مصادیق آن می‌توان به سیل زلزله آتش‌سوزی جنگ و دیگر حوادث طبیعی و یا بحران‌های مالی امنیتی و اعتصاب کارگری و فیلترینگ سایت های اینترنتی و یا حمله هکرهای اینترنتی خارج از کنترل که موجب توقف و یا تأخیر در اجرای قرارداد شود و انجام موضوع قرارداد حاضر را به تأخیر اندازد. در صورت حدوث فورس ماژور برای هر یک از طرفین می‌بایست مراتب ظرف مدت حداکثر 5 روز از تاریخ وقوع فورس ماژور به هر نحوی به‌ طرف مقابل اطلاع داده شود. در حالت فورس ماژور هیچ‌ یک از طرفین حق هیچ‌ گونه ادعایی نسبت به‌طرف دیگر نخواهد داشت چنانچه فورس ماژور بیش سه ماه به طول انجامد هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید. 

 • ماده14-تفسیر قرارداد

در تفسیر قرارداد موجود کلیه شرایط اعم از مذاکرات طرفین اوضاع‌واحوال حاکم بر انعقاد قرارداد هدف از انعقاد آن روح کلی حاکم بر قرارداد و نیز عرف حاکم بر این نوع معاملات و منطق مدنظر قرار خواهد گرفت.

درصورتی‌که به‌موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً اجرای سایر مفاد قرارداد به‌ نحوی‌ که بیش‌ترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد پذیرفته خواهد شد.

 • ماده15-حل ‌و فصل اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد و راجع به آن ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن حتی‌ المقدور طرفین سعی خواهند نمود با حسن نیست و مذاکره موضوع را حل نمایند و در غیر این صورت موضوع اختلاف توسط داور مرضی‌ الطرفین با صدور رأی داوری به‌صورت قطعی و لازم‌ الاجرا حل‌ و فصل می‌گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر موافقت ‌نامه‌ای مستقل از این قرارداد تلقی می‌شود و در حال لازم‌الاجرا است.

وقتی با اندکی مشاوره و آموزش مدیران باعث می شدیم که بسیاری از کسب و کارها از بن بست نجات پیدا کنند؛ آرزو می کردیم که هر مدیری دانش لازم برای کسب و کار خود را داشته باشد؛ از اینرو مصمم شدیم بجای ارائه مشاوره به تعداد محدودی از مخاطبین، سفره علم مدیریت کسب وکار را برای همه بگستریم و حاصل این آرزو، اراده و تلاش ما شد “سام تی ان”

 

کد گواهی

سبد خرید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تمدن نوین اسلامی می باشد.